ทปอ.-สออ.เคาะ 3 ตัวแทนมหา’ลัย นั่ง กก.สมานฉันท์แล้ว

สำนักข่าว: มติชนออนไลน์
URL: https://www.matichon.co.th/education/news_2493551
วันที่เผยแพร่: 20 ธ.ค. 2563

กก.สมานฉันท์ – นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลมีมติตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ 7 ฝ่าย โดยมีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ นั้น เมื่อเร็วนี้ๆ การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติส่งตัวแทน จาก ทปอ. และสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) มีมติให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสมานฉันท์ ได้แก่ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นายสุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งทั้ง 3 ราย ได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว

“ทปอ.มุ่งในเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ โดยตัวแทนจาก ทปอ.ทั้ง 3 คน ไม่ใช่จะเป็นเพียงตัวแทนในด้านวิชาการเท่านั้น ต้องเป็นตัวแทนของนิสิต นักศึกษาด้วย เพราะมีนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ.อยู่กว่า 2 ล้านคน ซึ่งทั้ง 3 คน ได้ทำงานเรื่องนิสิตนักศึกษามาอย่างยาวนาน รวมถึง มีบทบาทในหน้าที่ของนักวิชาการ และยังเป็นอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วย เชื่อว่าทั้ง 3 คน จะเป็นตัวแทนของ สอท.และนิสิตนักศึกษาในคณะกรรมการสมานฉัทน์ได้เป็นอย่างดี” นายสุชัชวีร์ กล่าว

Scroll to Top