กิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีป้ายแดง กรมการขนส่งทางราง

สำนักข่าว: มติชนออนไลน์
URL: https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2488183
วันที่เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2563

จากรองอธิบดีกรมทางหลวง ขยับดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางราง (ขร.)

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง 15 ธันวาคมที่ผ่านมา

ตามการเสนอ จัดแถวข้าราชการในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวม 6 เก้าอี้

จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร วปอ.58

ชีวิตราชการ บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3 กองก่อสร้างโครงการย่อย กรมชลประทาน เมื่อ 15 ตุลาคม 2529

30 มกราคม 2530 วิศวกรโยธา 3 กองแผนงาน กรมทางหลวง, 1 ธันวาคม 2531 วิศวกรโยธา 4 กองแผนงาน, 1 มกราคม 2535 วิศวกรโยธา 5 กองแผนงาน, 10 ธันวาคม 2537 วิศวกรโยธา 6 กองบริหารโครงการเงินกู้

1 ตุลาคม 2542 วิศวกรโยธา 7 วช กองบริหารโครงการเงินกู้, 20 พฤศจิกายน 2545 วิศวกรโยธา 8 วช สำนักงานบริหารบำรุงทาง

18 มีนาคม 2547 ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ, 6 ตุลาคม 2551
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงทาง) สำนักบริหารบำรุงทาง (ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ)

20 พฤศจิกายน 2552 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น, 11 ตุลาคม 2556
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงตาก

27 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก), 11 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

1 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์), 22 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2

จากนั้น นั่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมทางหลวง เมื่อ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุด เติบใหญ่ขึ้น ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตามมติ ครม. 15 ธันวาคม

Scroll to Top