สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ถวายความรู้พระวิปัสนาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์) เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) นำโดย อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ เลขานุการ กขป.7 ได้เข้าถวายความรู้เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและการรักษา แด่คณะพระคุณเจ้าพระวิปัสนาจารย์ จำนวน 70 รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระครูสารกิจประยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการดังกล่าว

พระครูสารกิจประยุต รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาที่พรากชีวิตคนอีสานที่ได้ยินมาเป็นเวลายาวนาน ญาติโยมชาวอีสานเสียชีวิตด้วยโรคนี้ไปเยอะแยะมากมาย ภาคสาธารณสุขก็ได้รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้มาอยู่ตลอด หมอที่โรงพยาบาลก็ผ่าตัดอยู่เกือบทุกวัน แต่โรคนี้ก็ยังไม่หายไปสักที ดังนั้น การแก้ไขปัญหาควรเริ่มที่สร้างความตระหนักในปัญหาที่เกอกจากโรคภัยความเจ็บป่วยที่มาจากการกินปลาแบบดิบๆ และการไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่มีไข่ของพยาธิใบไม้ตับจากรถสูบส้วมเทลงในแหล่งน้ำสาธารณะ พระสงฆ์ทั้ง 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่มาในวันนี้ ถือเป็นพระสงฆ์ผู้ขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายของพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาทำบุญร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน เพื่อช่วยต่อชีวิตให้ญาติโยมประชาชนชาวอีสาน”

พระสงฆ์ นับเป็นอีกหนึ่งในผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้ขับเคลื่อนทางสังคม (Social Influencer) ในหลายๆ พื้นที่ พระสงฆ์เป็นผู้นำในการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนในหลายๆ ประเด็น โดยในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นั้น นอกจากการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ แล้ว พระสงฆ์สามารถที่จะเทศนาหรือถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงภัยของพยาธิใบไม้ตับที่นำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักถึงภัยจากการสูญเสียชีวิตของหัวหน้าครอบครัวและการลดการติดพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมการกินปลาดิบ นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในพันธกิจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดการสูญเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่คร่าชีวิตของพี่น้องประชาชนไปมากกว่าปีละ 20,000 คน

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top