มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS64 รอบ 3 Admission (1) ม.ขอนแก่น

สำนักข่าว: เด็กดี
URL: https://www.dek-d.com/tcas/56702/
วันที่เผยแพร่: 1 ธ.ค. 2563

สวัสดีค่ะน้องๆ  ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ที่สทศ.จะเปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ซึ่งเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะใช้ใน TCAS64 รอบ 2-3 ดังนั้นน้องๆ ควรจะศึกษาระเบียบการ หรือเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละรอบ แต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องสมัครสอบวิชาไหนบ้าง

วันนี้พี่แนนนี่รวบรวมเกณฑ์การรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 เกณฑ์ Admission 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้น้องๆ ได้ศึกษากันด้วย

องค์ประกอบ TCAS64 รอบ Admission 1 ม.ขอนแก่น

องค์ประกอบที่ใช้

 • คะแนน PAT  ปีการศึกษา 2562 – 2564
 • คะแนนวิชาสามัญ  ปีการศึกษา 2564 (ไม่ใช้วิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทย์ทั่วไป)
 • คะแนน O-NET (ใช้ในบางคณะ)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ค่าน้ำหนัก/องค์ประกอบฉบับเต็ม คลิก

  อัปเดตข้อมูล 30 พ.ย. 63

  ***ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามระเบียบการอย่างสม่ำเสมอ***

  ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น เป็นเพียงองค์ประกอบ หรือค่าน้ำหนักคะแนนที่จะต้องใช้เท่านั้น ยังไม่รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ หรือเกณฑ์ขั้นต่ำที่บางสาขาวิชาระบุไว้ ขอให้น้องๆ ตรวจสอบระเบียบการให้ครบทุกฉบับก่อนการทำการสมัครนะคะ

Scroll to Top