ขอเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน แทนตำแหน่งที่ว่าง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 63
ที่เว็บไซต์ https://web.kku.ac.th/senate-election-2020/

Scroll to Top