มข. สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในงาน “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” สำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรที่มีวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับกิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เป็นโครงการทำบุญวันคล้ายวันเกิดของบุคคล เป็นการส่งเสริมการสืบทอด สืบสาน ประเพณี ค่านิยม รวมทั้งการปลูกฝังบุคลากรให้ช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านการทำนุบำรุงศาสนา พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษอีกทั้งการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผนวกกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสุขในการทำงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวอวยพรแก่ผู้ที่มาร่วมงานว่า สำหรับครอบครัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีวันเกิดในเดือนนี้ รวมทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทำงานด้วยความสุข และประสบความสำเร็จ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา พบเจอแต่สิ่งที่ดี ให้มีโชคมีชัย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขอให้มีความสุขโดยทั่วกัน

นางสมาน ทิมาชัย พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า ในการร่วมงานสุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิดรู้สึกมีความประทับใจอย่างยิ่ง การจัดงานมีความงดงามโดยเฉพาะในครั้งนี้เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก ซึ่งมีอาหารพื้นบ้านต้อนรับผู้ร่วมงาน และตกแต่งสถานที่ได้สวยงาม ซึ่งในครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมในลักษณะนี้จะเข้าร่วมอย่างแน่นอน และอยากให้มีกิจกรรมเพื่อบุคลากรเช่นนี้ต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรม “สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด” เป็นโครงการให้บุคลากรร่วมทำบุญในเดือนเกิด โดยจุดเริ่มต้นของโครงการจะใช้โอกาส “วันเกิด” ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษ เป็นตัวกระตุ้นและชักชวนให้บุคคลากรร่วมทำกิจกรรมทำบุญ รวมทั้งการปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ผสานความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การเวียนเทียนมงคลวันเกิด พิธีตักบาตรดอกไม้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมสร้างสรรค์การสาธิตและร่วมทำกระทงบกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและต่อยอดเพื่อใช้ในงานสีฐานเฟสติวัล

ข่าว : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Scroll to Top