วิจัย เปลือกอาคารยุคใหม่ สวยใส ลดการใช้พลังงาน

ผลงานวิจัย เปลือกอาคารยุคใหม่ สวยใส ลดการใช้พลังงาน
รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร นักวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top