คนไทยป่วยภูมิแพ้เพิ่มขึ้น3-4เท่า (กรอบบ่าย)

พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์ รองหัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ด้านงานบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top