มข. เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เชิญชวนนักศึกษาจบใหม่ เข้าโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-payment) รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  โทร.  043-330197-199  ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น กำหนดจดงานนัดพบ Co-payment  เพื่อให้นายจ้าง  และผู้สำเร็จการศึกษาได้พบและสัมภาษณ์งานโดยตรง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ขอนแก่น

โครงการ co-payment หรือ โครงการร่วมจ่าย   เป็นมาตรการดูแลคนตกงานภายใต้เงินงบประมาณปี 2564    นักศึกษาและสถานประกอบการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นโทร.  043-330197-199

Scroll to Top