ส่องอันดับมหาวิทยาลัยไทย “มข.” ยังคงสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวอีสาน ติดอันดับ ม.ชั้นนำของไทย ม.ชั้นนำโลก

สำนักข่าว: ขอนแก่นลิงก์
URL:  ลิงก์
วันที่เผยแพร่: 2 พ.ย. 2563

2 พ.ย. 63 รายงานจาก Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งเป็นการประกาศผลการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้านต่างๆ หลังจากเมื่อต้นปีได้ประกาศผลในภาพรวมมาแล้ว     โดยในการประกาศผลครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ และในจำนวนนี้มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับแทบทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ     โดยสาขาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่นและได้รับการจัดอันดับ ได้แก่ Education Clinical, pre-clinical & health Life sciences Engineering & technology Physical sciences  Social Sciences

ทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education เป็นอีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Methodology) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) การอ้างอิง (อิทธิพลการวิจัย) มุมมองของต่างประเทศ (บุคลากร นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย) และรายได้ขององค์กร (การถ่ายทอดความรู้) ซึ่งช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานและโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามภารกิจสำคัญในเวทีโลก

ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject…. ดูต่อได้ที่ : https://www.khonkaenlink.info/home/news/11572.html

Scroll to Top