งานประกาศผลการตัดสิน การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL:  https://www.banmuang.co.th/news/social/211095
วันที่เผยแพร่: 31 ต.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดงานประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน”ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน”ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ห้อง ออดิเทเรี่ยม ชั้น 5

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ได้เชิญชวนน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ“คลิกไอเดีย พลิกชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที  และโครงการได้ดำเนินการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วจำนวน 13 ทีม เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาท และนำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้มอบโล่รางวัล, เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร คุณคมกฤช ตันตระวานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้​

รายชื่อผู้มีเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะการประกวด ดังนี้

1. คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2. คุณคมกฤช  ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
3. คุณกิตติพงษ์   ภิญโญตระกลู  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหาร The Standard
5. คุณต้อม อนิรุศน์ อัศวนภานนท์ (ครีเอเตอร์)
6. คุณโชน พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ (มาเก็ตเตอร์)

หลักเกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

1. ความคิดสร้างสรรค์ /เทคนิคการเล่าเรื่อง​​​​​40 คะแนน
2. เน้ือหาโครงการสอดคล้องกับแนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ​​30 คะแนน
3. โครงการฯ สามารถทำได้จริง สอดคล้องกับงบประมาณ ​​​20 คะแนน   200,000 บาท และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
4. สะท้อนภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ​​​​10 คะแนน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  คะแนนรวมทั้งหมด ​  100 คะแนน

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัลและเงิน  สำหรับจัดทำโครงการเพื่อ พัฒนาชุมชน 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) : ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท ทีมที่ 6 – 13 : ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
รางวัล Popular : ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญชวนน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาท มีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม L W the Devoler โรงเรียนลาดยาววิทยาคม รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และทุนสำหรับจัดทำโครงการมูลค่า 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม MLT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท   พร้อมด้วยโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม YR art law มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล

รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ทีม DSKRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ทีมDSKRU-Good-Idea โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

รางวัล Popular Vote ทีม YR art law มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ทีม โกโก้ครั้นช์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม เจ๋ง เจ๋ง  วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม น้ำพองศึกษา  โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม เห้อออออ วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม Bus Stop ตอบโจทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม D.S.Studio มัธยมวัดด่านสำโรง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม Harvest Club สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ทีม Landmark มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

และทุกทีมยังได้รับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ในการเข้าร่วมประกวดกับโครงการในครั้งนี้ สามารถติดตามรับชมกิจกรรมวันประกาศผลย้อนหลังได้ที่เฟสบุ๊คเพจ Clickidea www.facebook.com/clickidea

Scroll to Top