บอร์ดบีโอไอไฟเขียวขยายพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารอีก 5 แห่ง

บอร์ดบีโอไอไฟเขียวขยายพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารอีก 5 แห่ง
สำนักข่าว:  คม ชัด ลึก
URL:   https://www.komchadluek.net/news/economic/396644
วันที่เผยแพร่: วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 – 00:05 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top