สำเร็จ! นักศึกษามข.คว้ามง 1 Research to Market ครั้งที่ 8 รอบภูมิภาค

วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการ คุณดุษฎีรัตน์ ชุมชาตรี ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และคณะ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M ครั้งที่ 8) ระดับภูมิภาค จัดโดย เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม ดังนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 ทีม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 ทีม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 ทีม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 5 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร่างโอกาสให้นักวิจัยไปต่อยอดได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยทีมที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งในรอบระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ต่อไป

ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Begin Again มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Pro Assist มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม คุณประหยัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Wagyu DNA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทีม TORTECH มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทีม Step up Morsai มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

ข่าว : ณัฐกานต์ /ภาพ : นภดล

Scroll to Top