มข.สร้างศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ระดมบุคลากรการแพทย์ พร้อมให้บริการปี 2567

สำนักข่าว: มวลชนไทยนิวส์ ทีวีออนไลน์
ที่มา
https://www.youtube.com/watch?time_co…
วันที่เผยแพร่: วันที่ 15 กันยายน 2563
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้าง และการลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่ง รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนในการลงนาม กับบริษัทก่อสร้าง โดย นาย คูชรู คาลี วาเดีย ตัวแทนของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับพิธีลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ดร.ปิยวัชร ชัยเสรี ตัวแทน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมี คณะกรรมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามอย่างพร้อมเพรียง

Scroll to Top