นักเรียน สาธิต มข. (มอดินแดง) ม.ต้น สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียน สาธิต มข. (มอดินแดง) ม.ต้น คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ อีกหนึ่งรางวัล หลังจาก ม.ปลายได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อนหน้านั้น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) แจ้งข่าวดีอีกครั้งว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังจากก่อนหน้านั้นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมปลาย จากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น” มาได้เมื่อวันที่        18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาชีวภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย

  1. เด็กชายธนกร ศิลาพันธุ์ ชั้น ม. 2
  2. เด็กหญิงนัยน์ปพร กำหอม ชั้น ม. 2
  3. เด็กหญิงวรินยุพา งามเจริญวงศ์ ชั้น ม. 3

โดยมีอาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่เด็ก ๆ ได้รับในครั้งนี้ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจยุคของผู้อำนวยการ  รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ ที่ได้เน้นในเรื่องของ “ความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม”ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ” พร้อมเอกลักษณ์ “เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี”

การที่เราจะเป็นผู้นำในเรื่องของการเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตหรือสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆว่าจะเป็นทางด้านของโลกของ digital technology อะไรต่าง ๆ ที่ใช้ระบบดิจิตอลเข้าไปเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งทางด้านชีวภาพ กายภาพ งานวิจัยของเด็กที่เป็นโครงงานอันนี้โรงเรียนสนับสนุนมาโดยตลอด และในวันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักเรียนเรา ก็มีบางกลุ่มที่มีความสนใจและอาจารย์ก็มีความสนใจที่จะลงไปทำงานร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อทำชิ้นงานนี้ขึ้นมาร่วมกันจึงได้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อต้องการให้เด็กได้คิดได้ทำในสิ่งเหล่านี้ตามนโยบายของเรียนในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ นี่คือเป็นที่มาของการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในวันนี้ ผศ.ดลชัย กล่าวในที่สุด

สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จะเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศต่อไป ในค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าว     เบญจมาภรณ์  มามุข
ภาพ     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
นักเรียน สาธิต มข. (มอดินแดง) เจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ภาคอีสาน

 

Scroll to Top