ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมในโครงการ Global E-commerce Talent (GET) programme

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมในโครงการ Global E-commerce Talent (GET) programme เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce ร่วมสอนในหลักสูตร Digital Enterpreneur และหลักสูตร Non degree ของ KKBS และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอบรมตาม Platform ของ Alibaba ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
1. อบรมระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันเวลา 20.00 น. และมีวีดีโอดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด
2. ผู้ผ่านอบรมในแต่ละ Module จะได้รับใบประกาศในวิชานั้น ๆ และสามารถเป็นวิทยากรในวิชานั้น ๆ ได้
3. หากผู้อบรมสอบไม่ผ่านในวิชาใดสามารถเรียนซ้ำในวิชานั้น ๆ ได้
4. สำหรับผู้ที่สอบและผ่านการคัดเลือกจะได้ประกาศนียบัตร Verified Trainer จำนวน 5 ท่าน จะมีสิทธิได้ไปอบรมต่อในหลักสูตร Train the Trainer Course เป็นระยะเวลา 8 วัน ที่ Alibaba Business School ณ.เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในต้นปี พ.ศ. 2564

กำหนดการอบรม https://kku.world/chedule
สามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านลิงค์ https://kku.world/oregister

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรุ่งทิพย์ ขุลีลังก์ อีเมล์ rugkh@kku.ac.th โทรศัพท์ 08 4604 2006

Scroll to Top