มข.เวิร์กช็อปวิธีควบคุมโรคด้วยสารชีวภัณฑ์จากเชื้อแบคทีเรียบีเอสให้เกษตรกร

สำนักข่าว: มติชนออนไลน์
URL: https://www.matichon.co.th/education/news_2309954
วันที่เผยแพร่: 16 ส.ค. 2563

ศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) หัวหน้าคณะวิทยากร กล่าวตอนหนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของแบคทีเรียบีเอส ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยระบบผสมผสานสำหรับเกษตรกร ที่ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 40 คน โดยมี นักศึกษาปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 1 คน เข้าร่วมดำเนินการอบรมด้วย โดยใช้สถานที่แปลงผักปลอดภัย ต.บ้านโต้ นเป็นสถานที่เรียนรู้กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ร่วมกับเกษตรกร ทั้งนี้ เชื้อบีเอส (บาซิลัส ซับทีลิส) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับพืชโดยไม่ทำความเสียหายให้กับพืช มีความสามารถในการแย่งธาตุอาหารได้ดีกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่น และสร้างสารปฏิชีวนะได้หลายชนิด ทำให้เชื้อโรคพืชลดการทำลายพืช และทำลายเชื้อโรคพืชทำให้ลดปริมาณเชื้อโรคพืช เชื้อบีเอสสามารถควบคุมโรคพืชได้หลายชิดทั้งเชื้อรา เช่น โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่า โรคแอนแทรกโนส และเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเน่าและโรคแคงเกอร์

ศ.ดร.เพชรรัตน์กล่าวอีกว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกของเกษตรกรเพื่อรวบรวมปัญหาด้านการผลิต และการจัดการโรคพืช และแมลงศัตรูพืชเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดหาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืช ติดตามประเมินผลการใช้ชีวภัณฑ์ และการจัดการโรคพืช และแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร รวมถึง สรุปองค์ความรู้ในด้านโรค และแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรกรบ้านโต้น และแนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานต่อไป

Scroll to Top