มข. ดูแลสุขภาพเยาวชน มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สู้โควิด แก่ รร. ศรีสังวาลย์

วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกองสื่อสารองค์กร นำโดย นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  พร้อมบุคลากรกว่า 20 คน นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย มอบแก่ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์  และนักเรียนให้การต้อนรับ  การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ให้แก่เยาวชน ในช่วงวิกฤติโควิด-19  ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ในการอุทิศเพื่อสังคม ในการใส่ใจดูแลสังคมรอบข้าง

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ทราบความต้องการว่าโรงเรียน มีความต้องการ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย จึงนำ เจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับมาจากคณะเภสัชศาสตร์จำนวน 70 ชิ้น และหน้ากากอนามัยที่ได้จากสภากาชาดจำนวน 700 ชิ้น มามอบให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าเยาวชน หรือนักเรียนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตเป็นประชาชนที่ดี มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการอุทิศตนเพื่อสังคม จึงตั้งใจส่งเสริมทุก ๆ ด้าน ต่อไป

“เมื่อมีโอกาสทำให้กับสังคมเราจึงรีบที่จะลงมือทำทันที  ซึ่งโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนกับทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว หากมี อะไรให้เราช่วยเหลือ เราก็ยินดี ต่อไปจะนำสายคล้องหน้ากาก ให้นักเรียนแขวนคอไว้กับตัวตลอด ลดการสูญหาย และในอนาคตจะมีโครงการ อาหารกลางวัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เราก็จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในโอกาสต่อไป เพื่อให้ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดความผาสุก ตรงกับนโยบายอุทิศตนเพื่อสังคมสืบไป”  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว

นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์

       นายเสถียรพงษ์ บุษราคัม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์  กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้เห็นความสำคัญ ดูแลอุปการะ ลูกหลานชาวขอนแก่นซึ่งเป็นเด็กพิการ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย จำเป็นมากในช่วงภาวะโควิด – 19 นี้ เพราะเป็นโรงเรียนประจำ เด็กอยู่กันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  โอกาสแผ่กระจายโรคต่อกันมีสูงมาก  การได้รับสิ่งของจากท่านจึงมีประโยชน์มาก และช่วยบรรเทาโรค  เพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ในอนาคต กองสื่อสารองค์กร มีแนวโน้ม จัดทำโครงการ อาหารกลางวัน  และนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนโรงเรียนศรีสังวาลย์ในโอกาสต่อไป

ภาพ  โดย บริพัตร  ทาสี
ข่าว  จิราพร  ประทุมชัย

KKU takes care of youths’ health by giving masks and alcohol gel as a fight against COVID – at Srisangwan School
https://www.kku.ac.th/7584

ติดตามภาพข่าว

Scroll to Top