ประกาศจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลทันตกรรม เปิดให้บริการปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม เป็นต้นไป โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. เปิดให้บริการทันตกรรมทุกสาขาตามปกติ ทั้งคลินิกการเรียนการสอนและคลินิกพิเศษในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีอาการ มารับการตรวจ วางแผนการรักษา และทำการนัดหมายเพื่อรับการรักษาได้ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินเช่น ปวด บวม ฟันปลอมหัก อุบัติเหตุบริเวณกระดูกใบหน้าและขากรรไกร หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมเร่งด่วนก่อนการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น สามารถเข้ามาตรวจและรับการบำบัดฉุกเฉินหรือรักษาเร่งด่วนได้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 043-202623, 086-4582164 หรือทาง inbox ของ FB fanpage โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการพัฒนาระบบบริการ และมีการคัดกรองผู้ป่วยตามนโยบายลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด รวมทั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศและคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่สะดวก ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย ในยุค New Normal

Scroll to Top