กรุงไทยเปิดตัว University Application เชื่อมโยงธุรกรรมดิจิทัล กับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

สำนักข่าว: INN NEWS
URL: https://www.mcot.net/viewtna/5f0c2a84e3f8e40af8465b31
วันที่เผยแพร่: 13 ก.ค. 2563 

ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันเปิดตัว University Application เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์สอดคล้องกับ New Normal และเตรียมเชื่อมต่อ Digital Healthcare ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ณ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารสนับสนุนนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะชั้นนำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้กระจายไปทั่วประเทศ ล่าสุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้งผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ด้วย Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร รวมถึงการสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชั้นเรียน และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้งชำระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสดโดยสามารถทำรายการและเลือกชำระเงินผ่าน University Application พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์  ซึ่งสอดคล้องกับ New Normal

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการชำระเงินด้วย QR Code ผ่าน University Application โดยร้านค้าเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อรับชำระเงิน ซึ่งจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีเงินเข้าช่วยบริหารจัดทางการเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยระบบที่มีความปลอดภัยสูง มุ่งหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

นายพิชิต กล่าวว่า จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีของธนาคาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางการเงินแบบเปิด ที่พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานในกลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา ทั้งข้อมูลบัญชี การบริหารจัดการหอพักผ่าน Krungthai Dormitory Application ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา เป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักที่ธนาคารมุ่งเน้น นอกเหนือจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล และกลุ่มระบบขนส่งมวลชน อีกทั้ง ได้ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงทุก Ecosystem ของธนาคารให้สมบูรณ์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล เชื่อมต่อระบบ Digital Healthcare กับโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงสิทธิ์ภาครัฐได้ง่ายขึ้น ระบบขนส่งมวลชน ที่รับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เป็นต้น และเตรียมพบกับกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ในการเชื่อมโยงทุกมิติของการใช้ชีวิตสู่การเป็น Digital Lifestyle University ภายในเดือนสิงหาคมนี้.-สำนักข่าวไทย

Scroll to Top