มข.เดินหน้าวิจัยกัญชา เตรียมดึงภาคเอกชนต่อยอดพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
URL: https://mgronline.com/smes/detail/9630000072878
วันที่เผยแพร่: 16 ก.ค. 2563 

มข.พร้อมวิจัยและพัฒนาผลผลิตจากกัญชาสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เตรียมผสานภาคเอกชนต่อยอดสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ว่า ขณะนี้แพทย์มีความสนใจอย่างมากในการนำไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆ มากกว่า 10 โรค เพื่อจะใช้ในกระบวนการวิจัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมขยายงานวิจัยและพัฒนาพืชเสพติดอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์และการพัฒนายารักษาโรค

สำหรับสมุนไพรไทยมีความหลากหลาย และหลายชนิดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เล็งเห็นจุดนี้เช่นกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักวิจัยที่ดี รวมทั้งมีคณะและหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนงานด้านนี้ได้ เนื่องจากสิ่งที่สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดในขณะนี้คือการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย จะเป็นแนวทางที่ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่น โดยเฉพาะที่คณะเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จะกลายเป็นสถานที่ผลิตสมุนไพรที่มีป่าสมุนไพรเป็นของตัวเอง ซึ่งจะกลายเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อว่ามีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้

รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเภสัชศาสตร์มีพื้นที่ที่เรียกว่า KKU PHAR-Forest เป็นพื้นที่ที่ผสานการอนุรักษ์ธรรมชาติและดิจิทัล เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา และนำไปสู่การวิจัย ประกอบด้วยสมุนไพรไทยที่หายากและมีคุณค่า เช่น ว่านชักมดลูก ฟ้าทะลายโจร อีกทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งการวิจัยด้วยห้องปฏิบัติการสำหรับการรักษาสายพันธุ์สมุนไพรส่งผลให้เกิดตัวยาที่คงที่ และสร้างก้อนที่เป็นผลผลิตจากสมุนไพรเพื่อนำไปแปรรูปเป็นยาต่อได้เลย ถือเป็นการวิจัยและพัฒนาที่เรียกได้ว่าต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำครบวงจร

ด้าน นายสถาพร สุรพัฒน์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากภาคเอกชน กล่าวว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ จะมีความแตกต่างจากที่อื่น โดยการพยายามพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชา ด้วยการผสมผสานระหว่างพันธุ์กัญชาในท้องถิ่นกับจากต่างประเทศเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด นำมาซึ่งสารสกัดจากกัญชาที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ ใช้เป็นยาหรือน้ำมัน ลดการปนเปื้อน ทั้งนี้ ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงปราศจากธุรกิจ อีกทั้งมีการมอบทุนวิจัยและพัฒนา สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างระบบในการปลูก โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจเมื่อกฎหมายอนุญาตหรือเปิดเสรีในอนาคตต่อไป

Scroll to Top