ขอนแก่นมีผู้สูงอายุมากถึง 276,029 คน พบผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายคน สถาปัตย์ฯ มข.วิจัยผลิตที่นอนลม ประเดิมมอบเทศบาลศิลา

สำนักข่าว: khonkaenlink
URL: https://www.khonkaenlink.info/home/news/10880.html
วันที่เผยแพร่: 29 มิ.ย. 2563

กลุ่มวิจัยและออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ลงพื้นที่ส่งมอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง  ให้กับเทศบาลเมืองศิลา  จังหวัดขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากถึง276,029 คน ซึ่งถือเป็น ร้อยละ 15 ของประชากรทั้งจังหวัด และเป็นอันดับ 4 ของทั้งประเทศ ผู้ป่วยติดเตียงของทั้งประเทศมีมากประมาณ 150,000 คน โดยมีผู้สูงอายุที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกมากมายที่ยังต้องการรับเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือนทำให้ต้องตระหนักต่อการซื้ออุปกรณ์ในการรักษา ซึ่งรวมไปถึงเตียงที่ใช้ในการรักษาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงด้วย ซึ่งเตียงนอนที่บ้านของผู้ป่วยบางพื้นที่ ไม่เหมาะกับการดูแลผู้ป่วยมากนัก  จนทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างแผลกดทับตามมาได้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้ผู้ป่วยต้องอยู่ในสภาพติดเตียงเป็นเวลานาน อาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล และอาจจะแพงเกินกว่าญาติผู้ป่วยจะรับไหว จนเกิดเป็นภาวะรุนแรงอื่น ๆ ตามมา ด้วยปัญหาเหล่านี้  ทางกลุ่มวิจัยและออกแบบเพื่อสังคมสูงวัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและออกแบบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต  สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง  ได้มีการส่งมอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงได้มีการส่งมอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง  จำนวน  10  ชุด  ให้กับเทศบาลเมืองศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 26  มิถุนายน  2563  ณ  ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา

Scroll to Top