โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน covid-19 ก่อนเปิดเทอม

สำนักข่าว: กรมประชาสัมพันธ์
URL:http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200628131132856
วันที่เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2563

ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผศ. ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมกันวางมาตรการเตรียมรับมือและป้องกันไวรัส covid-19 ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมีการเตรียมความพร้อม 2 ระยะ คือ เตรียมก่อนเปิดเรียนระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เน้นความสะอาดด้านสุขอนามัยปฏิบัติตามมาตรการของ WHO นอกจากนี้ยังมีการแจ้งไปยังผู้ปกครองหากบุตรหลานกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัดและอยู่ในช่วงกักกันตัวต้องแจ้งมายังโรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครองต้องให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนและเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองใส่กระเป๋าของนักเรียนไว้ด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็ก

นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมสถานที่เพื่อเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียน การจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างบุคคล โดยจัดโต๊ะเรียนห่างกัน 1 เมตร มีการจัดทำเส้นเข้าแถวเพื่อส่งงาน และส่วนระยะที่ 2 ในช่วงเวลาเปิดเทอม ทางโรงเรียนจัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ โดยให้ผู้ปกครองลงทะเบียนผ่าน platform ของโรงเรียน เป็นการตอบแบบสอบถามประวัติการเดินทางไปในเขตพื้นที่เสี่ยง และมีการวางมาตรการเข้มก่อนให้นักเรียนเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน

ผศ. ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า การเปิดเทอมครั้งนี้ ถือเป็นการเรียนแบบ New Normal เพราะนักเรียนในแต่ละยูนิตจะไม่ได้มาเรียนพร้อมกัน จะแบ่งกลุ่มกันมาเรียนโดยสลับวันกัน ซึ่งทางโรงเรียนมีตารางการเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน และวันเปิดเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน แต่จะให้เฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนใน Unit A หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ามาส่งนักเรียนในช่วง 2 สัปดาห์แรก เพื่อให้เด็กคุ้นชินห้องเรียนใหม่ เนื่องจากยังเป็นเด็กเล็ก

นอกจากนี้พื้นที่ต่างๆ เช่น สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น 1 เครื่องต่อ 1 คน เท่านั้น โดยต้องต่อคิวตามเส้นที่กำหนดไว้ ซึ่งสนามกีฬาจะมีการจัดลำดับการใช้สนามกีฬาเช่นเดียวกัน โรงอาหารมีการเว้นระยะการนั่งรับประทานอาหาร โดยบางส่วนอาจต้องรับประทานในห้องเรียนเพื่อลดความแออัด และเวลาในการเลิกเรียนในแต่ละระดับชั้นจะเหลื่อมเวลาให้ชั้น ป.1 เลิกเรียนก่อน และเรียงลำดับขึ้นไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งจะมีการประเมินผลทุกสัปดาห์ ซึ่งหากพบว่ามีปัญหาในส่วนใดทางโรงเรียนจะได้เร่งแก้ไขและปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid -19 ตามคำแนะนำของแพทย์ที่เข้ามาดูแลพื้นที่ในโรงเรียนอย่างเข้มงวด

Scroll to Top