องค์การนักศึกษา มข. ขานรับนโยบายผู้บริหาร ผนึกกำลังออกแบบกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานองค์จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา(Smart student transformation) ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงพิธีเปิดเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษาและการจัดกิจกรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดยมีรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 27 -28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา การออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมให้เป็นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะทำงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อเป็นการบูรณาการหลายองค์กรและแลกเปลี่ยนพูดคุยการทำงาน

#องค์การนักศึกษามข #กิจกรรมนักศึกษา #Covid19 #ทีมมข #KhonkaenUniversity #KKU_Science_Park

ข่าว : ณัฐกานต์

ภาพ : ณัฐธิดา

———————————————–

คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 0-4304-8048

Scroll to Top