‘เดอะ เฮอร์เบิลแคร์’ ต่อยอด smart farm จับมือ ‘ม.ขอนแก่น’ วิจัยสายพันธุ์กัญชา

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL:https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886700
วันที่เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนาม MOU กับบริษัท เดอะ เฮอร์เบิลแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำการวิจัย และจัดตั้งโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา-กัญชง แบบระบบปิด

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชงในทางการแพทย์ ถือว่า เป็นผู้ดำเนินการวิจัยต้นน้ำ เพื่อส่งมอบผลผลิตให้กับนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นทำการวิจัยในส่วนกลางน้ำและปลายน้ำต่อไป รวมทั้งต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้านอื่น ๆ ในอนาคต จึงได้ทำความตกลง (MOU) กับ บริษัท เดอะ เฮอร์เบิลแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำการวิจัย “กัญชา กัญชง” จัดตั้งโรงเรือนเพาะปลูกในระบบปิด (ในตู้คอนเทนเนอร์)

ทั้งนี้ บริษัท เดอะ เฮอร์เบิลแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังดำเนินการขออนุมัตินำเข้าเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเพาะปลูกในระบบปิด (ในตู้คอนเทนเนอร์ ) และวิจัย คิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในประเทศไทย จากระบบการปลูกที่แตกต่างกันและ แบบไหนที่ให้สารออกฤทธิ์ได้ดีกว่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความหลากหลายทางการรักษาด้วยกัญชามากขึ้น และจะนำนำมาสกัดเป็นสารไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาต่อยอดระบบ smart farm เพื่อการเกษตรยุคใหม่ ให้เกษตรกรไทยสามารถนำไปปลูกในฟาร์มของเกษตรกรเองได้

Scroll to Top