ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “สภาวการณ์ อิทธิพลศิลปะเชิงช่างแบบประเพณีภาคกลางในอีสาน”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์
“สภาวการณ์ อิทธิพลศิลปะเชิงช่างแบบประเพณีภาคกลางในอีสาน”
รายละเอียดจะตามมาเร็วๆ นี้
สามารถลงทะเบียนไว้ก่อนที่
https://forms.gle/obhwRZYyzcxTYP2n7
Scroll to Top