ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SOLAR FLOATING SYSTEM FOR SMART CITY MINI-HACKATHON

ค้นหาสุดยอด Idea ด้าน Solar Floating”

ชิงเงินสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กว่า 150,000 บาท
พร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับน้องๆ นักศึกษา (ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) หรือบุคคลทั่วไป
ที่มี Idea นวัตกรรม หรือมีองค์ความรู้ด้าน Solar Floating

วิธีการสมัครง่าย เพียง 2 ขั้นตอน
1. Scan QR Code (ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)
2. กรอกรายละเอียดสมาชิกในทีม (ทีมละ 3-5 คน)
3. รอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่

รายละเอียดกิจกรรม (เบื้องต้น)
ช่วงที่ 1: Idea Stage
ช่วงที่ 2: Prototype Stage
เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทางผู้จัดงานจะขอแจ้งวัน เวลา
ในการจัดกิจกรรมอีกครั้ง หลังสถานการณ์คลี่คลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกส่งเสริมกิจกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์
โทร: 043-048048/082-2293550 (พี่บี)
e-mail: Project@kkusp.com

Scroll to Top