มข. จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการสินเชื่อบัวหลวงสำหรับบุคลากร มข. สู้พิษเศรษฐกิจยุคโควิด-19

นายเฉลิมพงษ์ หนองน้ำ ผู้จัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ เขตขอนแก่น กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี และ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมลงนาม ในโครงการสินเชื่อบัวหลวงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการจัดสวัสดิการด้านสินเชื่อให้แก่บุคลากร แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ธนาคารจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมมากมาย ได้แก่ (1) สินเชื่อบ้านบัวหลวงปล่อยกู้เพื่อ ซื้อที่อยู่อาศัย เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  ห้องชุด ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ชำระหนี้ไถ่ถอนหลักประกันจากสถาบันการเงิน (2) สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ปล่อยกู้เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า การศึกษา การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นายเฉลิมพงษ์ หนองน้ำ ผู้จัดการสินเชื่อ โทร.081-5486007 นางสาวกมลทิพย์ รัศมี ผู้จัดการสาขาพิพิธภัณฑ์โทร. 081-9655249 นายธวัชชัย โยทองยศ โทร.087-7429742 S.Head สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ภาพ : ขอบคุณภาพข่าวจากธนาคารกรุงเทพ

Scroll to Top