ขอเชิญร่วมเสวนา 2ND VIRTUAL FORUM : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF KKU WORKFORCE FOR SUPPORTING KKU THROUGH COVID-19

สำนักหอสมุดร่วมกับเครือข่ายผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 กับการเสวนา 2nd Virtual Forum : Challenges and Opportunities of KKU Workforce for Supporting KKU Through Covid-19 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่าน Zoom ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/tfgiq

Scroll to Top