ขอนแก่นโชว์ศักยภาพความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ชูผลงานคนขอนแก่นสู่งานเอ็กซ์โปรระดับสากล

ขอนแก่นโชว์ศักยภาพความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ชูผลงานคนขอนแก่นสู่งานเอ็กซ์โปรระดับสากล
สำนักข่าว: สยามรัฐออนไลน์
URL:  https://siamrath.co.th/n/110264
วันที่เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2562 14:41 ภูมิภาค
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว :  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

Scroll to Top