ขอนแก่นโชว์ศักยภาพความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้

ขอนแก่นโชว์ศักยภาพความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้
สำนักข่าว: INN
URL:  https://www.innnews.co.th/regional-news/news_515693/
วันที่เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2019 – 17:34
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว :  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

Scroll to Top