เรียนต่อ มข. KKU Insight Ep.12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาแล้ว Ep.12 ครั้งนี้จะพาน้องๆไปล้วงลึกข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาดูว่าที่นี่เรียนอะไรกันบ้าง และครั้งนี้ท่านรองคณบดีจะพาไปชมห้องปฎิบัติการทักษะทางพยาบาล ,ห้อง Simulation ,ห้องฝึกปฎิบัติการจำลองส่วนของสูติกรรม และห้องฝึกปฎิบัติการจำลองหอผู้ป่วยเด็ก พร้อมแล้วตามมารับชมกันเลย

📢 ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University : @kkuchannel TikTok Khon Kean University : khonkaenu Twitter Khon Kean University

 https://twitter.com/home #kku #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น #เรียนต่อมข.

Scroll to Top