เรียนต่อ มข. KKU Insight Ep.14 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📢 มาแล้ว Ep.14 ครั้งนี้จะพาน้องๆไปล้วงลึกข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาดูว่าที่นี่เรียนอะไรกันบ้าง และครั้งนี้จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆคณะ และ Social Space Room พื้นที่ที่รองรับกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้และผ่อนคลายยามว่าง พร้อมแล้วตามมารับชมกันเลย🎬
📢 หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี 2 ภาษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี นานาชาติ เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ปริญญาโท นานาชาติ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

——————————————————————
📢 “KKU Insight” รายการที่จะพาคุณผู้ชมไป ล้วงลึกข้อมูลด้านการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านการศึกษาต่อ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศที่น่าสนใจภายในคณะต่างๆ
——————————————————————-
📢 ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
Youtube Khon Kean University : @kkuchannel
TikTok Khon Kean University : khonkaenu
Twitter Khon Kean University :
https://twitter.com/home
#kku #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น #เรียนต่อมข. #คณะเศรษฐศาสตร์ #econkku #econ

Scroll to Top