eventesan-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการและการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง 

 

สำนักข่าว  :     eventesan .com

URL  :      https://www.eventesan.com/archives/31738#google_vignette

วันที่เผยแพร่  : 18  May 2024

Scroll to Top