เรียนต่อ มข. KKU Insight [Ep.13] คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📢 มาแล้ว KKU Insight Ep.13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#เรียนต่อมข. #Fakku #มข #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #khonkaenuniversity #kku #ศิลปกรรมมข. #ศิลปกรรมศาสตร์

🎬เทปนี้ไปกันที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ที่มีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6 สาขาวิชา …. นอกจากได้รู้แล้วว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง KKU Insight เทปนี้ก็พาไปเยี่ยมชมหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ , FA Theater และห้องปฎิบัติการการเรียนการสอน ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ว่าจะครบคัน สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียนแค่ไหน ไปชมกันเลยยยจ้าา

หลักสูตรการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📢ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต – สาขาวิชาทัศนศิลป์ – สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ – สาขาวิชา การแสดง – สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ – สาขาวิชา นาฏศิลป์ – สาขาวิชา นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม

📢ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต – สาขาวิชาทัศนศิลป์ – หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต – สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ

📢ระดับปริญญาเอก​ หลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต – สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ – หลักสูตรปริญญาเอก สาขาดุริยางคศิลป์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อได้ที่ https://fa.kku.ac.th/fa/fakku/ ติดต่อฝ่ายบริการ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสนใจในบริการ สามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อแนะนำและสอบถามในวันและเวลาทำการ โทรติดต่อเรา : 043-202396 Fax.043-202396 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.) อีเมล์: pburin@kku.ac.th (ทุกวัน) Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Scroll to Top