คณะนิติฯ มข. จัดค่ายวิชาการกฎหมาย TSD Camp สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทั่วอีสาน เตรียมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

คณะนิติฯ มข. จัดค่ายวิชาการกฎหมาย ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษากฎหมาย Training and Skills Development Project (TSD Camp) สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทั่วอีสาน เตรียมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษากฎหมาย | LAW KKU Academy Camp : Training and Skills Development Project (TSD Camp) เพื่อเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านนิติศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 โรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ด้านกฎหมาย การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีผลรางวัลดังนี้

รางวัลประกวดสุนทรพจน์

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัด นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

 

การแข่งขันโต้วาที

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยายาคม จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย

รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

 

 

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชมผู้ที่ได้เข้าร่วมทุกคนรวมถึงคณะผู้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์พร้อมค้นหาตัวตนก่อนก้าวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา

 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนจากทางคณะเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการทำงานร่วมกัน อีกทั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียน เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตอีกด้วย

Scroll to Top