“หมอลำเรื่องต่อกลอน” เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด ยัน!ไม่งดรับการแสดง แต่งดการสัมผัสกับแฟนเพลง

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/183720
วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563, 19.40 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว: รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข., ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์เสาวนันท์ บำเรอราช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

Scroll to Top