muanchonthainews-นักวิจัย COLA มข. สุดเจ๋ง!! พัฒนาแพลตฟอร์ม “Hotel Information App” ลดการสูญเสียโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับ อบจ.

นักวิจัย COLA มข. สุดเจ๋ง!! พัฒนาแพลตฟอร์ม “Hotel Information App” ลดการสูญเสียโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับ อบจ.

 

สำนักข่าว  :      muanchonthainews.com

URL  :    https://muanchonthainews.com/?p=8871

วันที่เผยแพร่  :  21  Mar 2024 

Scroll to Top