เปิดม่านแสดงสุดอลังการ!! “The White Snake นางพญางูขาว” ผลงานการสร้างสรรค์ละครเวทีครั้งที่ 19 โดยทีม KKU ENGLISH DRAMA สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้ชมแน่นทุกรอบ!!

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดม่านสร้างสรรค์ละครเวทีภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อเรื่อง “The White Snake นางพญางูขาว” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมชมละครเวทีรอบปฐมทัศน์ ซึ่งการแสดงที่ผ่านมานั้นจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ ณ โรงละครเวที ห้อง HS2213 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไป เข้ารับชมการแสดงแน่นโรงละครทุกรอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ

“The White Snake นางพญางูขาว” เป็นนิทานพื้นบ้านของจีน ได้นิยมนำมาเล่นแสดงในอุปรากรจีน อีกทั้งยังนิยมมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์ของจีนหลายครั้ง ซึ่ง KKU ENGLISH DRAMA ได้นำมาตีความและดัดแปลงเป็นละครเวทีภาษาอังกฤษร่วมสมัย โดยบทละครเรื่อง “นางพญางูขาว” ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่ม “สวี่เซียน” ที่ตกหลุมรักสตรีผู้โสภานางหนึ่ง “ไป๋ซู่เจิน” สตรีผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นปีศาจงูขาวที่จำแลงกายมาโดยมี “เสี่ยวชิง” นางพญางูเขียวคอยให้ความช่วยเหลือ พระเถระ “ฝาไห่” มีความต้องการช่วยเหลือบัณฑิตหนุ่มให้พ้นจากการดูดกลืนวิญญาณและได้ต่อสู้กับปีศาจงูขาว จับนางไปจองจำไว้ใต้เจดีย์เหลยเฟิง (ฟ้าคำรณ) จึงกลายเป็นตำนานความรักอันลึกซึ้งระหว่างบัณฑิตหนุ่มกับปีศาจงูขาวที่ถูกขัดขวางโดยพระเถระฝาไห่ เนื่องจากความรักระหว่างคนกับปีศาจไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เพราะผิดกฎสวรรค์ ในส่วนเนื้อหาของละครได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม ทัศนคติ และความเชื่อของตัวละคร พร้อมให้แง่คิดในการใช้ชีวิต และท้ายที่สุดละครเวทีนั้นได้ทิ้งแง่คิดและตั้งคำถามกับกฏที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคม

ในการจัดกิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านบทละคร โดยการจัดแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา HS 113 208 English Drama การละครภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะอื่น ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงาน การแก้ไขปัญหาและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย

 

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร

Scroll to Top