สถาปัตย์ มข. ปิ๊งไอเดีย เปิดพื้นที่อ่านหนังสือเตรียมสอบ 24 ชม. พร้อมอาหารว่างฟรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ประจำปีการศึกษา 2566   จึงเล็งเห็นความสำคัญโดยจัดพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือและทำงานตลอด 24 ชม. และบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ที่ห้อง 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาอิ่มท้องในช่วงเวลายามค่ำคืน เพราะหากช่วงเวลาดังกล่าวบริเวณภายในคณะและรอบข้างไม่มีร้านอาหารจัดจำหน่าย  ซึ่งให้บริการในวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2567

 

อาจารย์อรรคพล  ล่าม่วง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า โครงการนี้สืบเนื่องจากตอนนั้นช่วงสถานการณ์โควิด นักศึกษาคุ้นเคยกับการทำงานและอ่านหนังสือที่หอพัก ทางคณะฯ เลยอยากสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้คณะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เลยเชิญชวนให้น้อง ๆ กลับมาอ่านหนังสือที่คณะในช่วงสัปดาห์สอบที่เข้มข้น พร้อมจัดเตรียมอาหารและขนมไว้ดูแล ทั้งนี้เราขอความร่วมมือจากบุคลากรและศิษย์เก่ามาร่วมเลี้ยงมื้อเย็นน้อง ๆและจุดตั้งต้นของไอเดียนี้ จริง ๆ แล้วมาจากท่านคณบดี ฯ  โดยกล่าวไว้ว่า “นักศึกษาเปรียบเสมือนลูกของคณาจารย์โดยทางอ้อม เราเลยต้องดูแลให้ดีที่สุด”

สำหรับมาตรการความปลอดภัย โดยปกติเราจะมีทีมรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลทั้งหน้าและหลังคณะ พร้อมเดินสอดส่องทั่วบริเวณตลอดทั้งคืน อีกทั้งด้วยช่วงสอบ พี่น้องสถาปัตย์ที่ทำงานบนสตูดิโอก็คึกคัก พร้อมมีการเปิดไฟเพิ่มให้แสงสว่างอย่างทั่วถึง ทำให้บรรยากาศในคณะดูปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผลตอบรับโครงการนี้ ตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ได้เสียงตอบรับทางโชเชียลมีเดียค่อนข้างดี เหล่านักศึกษาทุกชั้นปีมาฝากท้องอย่างอิ่มเอม พร้อมได้ทานมีขนมและของว่างจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมทำให้อิ่มท้องไปตาม ๆ กัน  อีกทั้งยังช่วยกันดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี

เราจะมีมื้ออาหารเย็นอีกครั้งในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น.  (บะหมี่เกี๊ยว) ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุน ทั้งทางคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า โดยทางผู้บริหารมีแผนอยากจะต่อยอดโครงการเพื่อจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อย ๆ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในคณะและเชิญชวนเครือข่ายภาคีและศิษย์เก่าทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนหรือร่วมทำกิจกรรมดี ๆ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน โดยทางคณะจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

หากท่านใดอยากร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือสนับสนุนอาหารในมื้อถัด ๆ ไป สามารถติดต่อได้ที่ คุณกรกูณฑ์ ประพันธ์พจน์  เบอร์โทรศัพท์ 092 854 4796

Faculty of Architecture, KKU, opens 24-hr space for students to read and prepare for exam, with free snacks!

https://www.kku.ac.th/17637

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top