คณะวิทยาศาสตร์ มอบสิ่งของเครื่องใช้ ทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และ มูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09.00-11.00 น.  รศ. ดร.พิมพ์วดี พรพงษ์รุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ   ผศ.ดร.เยาวพา ตรีกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วยบุคลากร  นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้  ซึ่งได้จากการรับบริจาคเพื่อสาธารณกุศลแก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก  จังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top