มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  พร้อมบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ครั้งนี้ได้รับความเมตตา จาก พระชวนา ชยานันโท จากวัดเทพวิสุทธิคุณาราม นำผู้ร่วมพิธีสวดบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวนมัสการพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 5 ทำวัตรเย็น และนั่งสมาธิ ตามลำดับ โดยหลังจากเสร็จพิธี พระชวนา ชยานันโท ได้มอบหนังสือสวดมนต์ ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ร่วมพิธี ในโอกาสต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีครั้งต่อ สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/NATSAMOLKKU/สอบถามเพิ่มเติม โทร 043 202 204

Scroll to Top