มข.จับมือมูลนิธิโตโยต้า สานฝันเด็กอีสาน มอบต้นทุนการศึกษา 159 ทุน มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม สายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้มอบความไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิฯ ในการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,500,000 บาท โดยในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 159 ทุน และสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจำนวน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,548,000 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในนาม “ทุนนักศึกษาพยาบาลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย”เพื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคัดเลือกจากพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาที่รับทุนพยาบาล ที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 9 ราย และในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้มอบทุนสำหรับนักศึกษาทั่วไปของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ “โตโยต้า สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม” ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้น 1,248,000 บาท 

“มหาวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความซาบซึ้งในความกรุณาของมูลนิธิเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ด้วยดีเสมอมา และจะได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางการบ่มเพาะให้ผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฯ ตั้งไว้สืบไป”

คุณประมนต์  สุธีวงศ์  ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดเผยว่า ในนามของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งแต่ปี 2547 และดำเนินต่อเนื่องมากว่า 20 ปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,145 ทุน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีแนวคิดว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้สำเร็จการศึกษาจะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและนำความรู้ที่ได้ กลับมาสร้างประโยชน์แก่ชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกซาบซึ้งใจ ในกุศลเจตนารมณ์ของมูลนิธิเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยที่ร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน นับว่าเป็นตัวอย่างอันดีในการช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกันในสังคม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้ได้เรียนจนจบการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ทั้งนี้ นางสาวนุตประวีณ์  คงถาวร  จากโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนึ่งในผู้ได้รับทุนการศึกษา ระบุว่า “การศึกษาคือการลงทุน เป็นคำพูดที่โหดร้าย” ในสังคมที่ทุกคนมีต้นทุนไม่เท่ากัน ครอบครัวที่ขาดบิดาซึ่งเป็นเสาหลัก และมารดาที่พิการเนื่องจากเป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิดทำให้ชีวิตราวกับเดินอยู่ในความมืดมิด แต่ทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทำให้ได้ก้าวสู่แสดงสว่าง

“วันนี้ขอเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบต้นทุนชีวิตนี้ให้ หนูขอสัญญาว่าจะพัฒนาต้นทุนชีวิตนี้ให้สูงขึ้น สอบเข้ามหาวิทยาลัยและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ หากสำเร็จการศึกษาก็จะส่งต่อโอกาสนี้ให้ผู้ขาดแคลนได้มีโอกาสและต้นทุนชีวิตเหมือนหนูต่อไป”

สอดคล้องกับนางสาวธนกฤตา  นาคเกี้ยว  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   ชั้นปีที่ 1 เล่าว่า พ่อแม่มีอาชีพเป็นเกษตรกร รายได้ในครอบครัวทั้งน้อยและไม่แน่นอน ทั้งยังมีน้องชายอีก 1 คนที่อยู่ในวัยเรียนเช่นกัน จึงทำให้ครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายมาก ด้วยเป็นลูกคนโตจึงต้องการแบ่งเบาทางบ้าน  และขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ซึ่งทุนนี้เป็นเสมือนแสงแห่งโอกาสให้ได้เห็นหนทางการศึกษาของตัวเองที่เข้ามาช่วยเหลือทั้งค่าเทอมจนจบการศึกษา“นี่คือโอกาสที่ผู้ใจบุญหยิบยื่นให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง หนูจะตั้งใจเรียนเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว และตอบแทนเจ้าของทุนด้วยการมีงานและชีวิตที่มั่นคงต่อไป เพราะหนูเชื่อว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของเจ้าของทุนที่มอบโอกาสในครั้งนี้มาให้”

ข่าว/ภาพ : ผานิต ฆาตนาค

Scroll to Top