สุดประทับใจ ศิษย์เก่า มข. จากกัมพูชา ทุกรุ่นทุกคณะกว่า 100 คน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 67”

คืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 กองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ได้จัดงาน Cambodia – KKU Alumni Reunion 2024 “คืนสู่เหย้า เรารัก มข. 2567” ณ De Brazil Steakhouse restaurant กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีศิษย์เก่า มข. จากกัมพูชา ทุกรุ่นทุกคณะ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สร้างความรักความอบอุ่นให้ ศิษย์เก่าได้ย้อนวันวานกลับมาเจออาจารย์ เจอเพื่อน พี่น้อง อันเป็นที่รัก และเพื่อให้ศิษย์เก่าชาวกัมพูชา ทุกรุ่นทุกคณะได้พบปะสังสรรค์ ได้มาเยี่ยมเยือน และได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ ซึ่งต่างได้รับความประทับใจอย่างมาก

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

 

Scroll to Top