มนุษย์-สังคม มข. จับมือ สถานทูตเยอรมัน, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์ จัดคอนเสิร์ต 2024 Rap 3 Q&A und Auftritte กระทบไหล่ศิลปินดัง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกผ่านผลงานเพลงสุดสร้างสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 – 20.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเทพมหานคร จัดการแสดงดนตรี “2024 Rap 3 Q&A und Auftritte” ณ ห้องประชุม 3218 อาคารศูนย์การเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจากสถานทูตทั้งสาม ประกอบด้วย คุณลิกกี้ ลี พิทเซ่น (Likki-Lee Pitzen) จากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คุณมิชาเอล ซะไมเซอร์ (Michael Schmeiser) จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย และคุณอาร์นาวด์ เกอร์มาน (Arnaud Germann) จากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ คณะศิลปิน นำโดย ศิลปินจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โพ เบล เอ็มซี (Pöbel MC) ศิลปินจากสาธารณรัฐออสเตรีย ยาสโม (Yasmo) และศิลปินจากสมาพันธรัฐสวิส นาทีฟ (Nativ) และพิธีกรประจำงาน ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์มาร์ทิน ไรส์เอาส์ (Martin Reissaus) อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปินจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โพ เบล เอ็มซี (Pöbel MC)
ศิลปินจากสมาพันธรัฐสวิส นาทีฟ (Nativ)
ศิลปินจากสาธารณรัฐออสเตรีย ยาสโม (Yasmo)

โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป ให้เกียรติกล่าวเปิดงานต้อนรับคณะอาคันตุกะ พร้อมกล่าวถึงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะอาคันตุกะจากสถานทูต คณะศิลปิน และพิธีกร ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี กิจกรรมได้ดำเนินเข้าสู่ช่วงการแสดงดนตรีของศิลปินทั้งสามท่าน และปิดท้ายด้วยช่วงถาม-ตอบ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินในหลายด้าน เช่น แนวคิดด้านดนตรี ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรม และการสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป

กิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่เพียงสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชม แต่ยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ผ่านการแสดงดนตรี rap ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านการเรียงร้อยภาษา ศิลปะการแสดง ดนตรี และวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว พร้อมกันนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันได้อย่างมีนัยยะสำคัญ  สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน และผลักดันให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ข่าว : กลุ่มการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Scroll to Top