ยิ่งใหญ่ประทับใจพิธีเปิด “KKU GAMES 2023” 24 คณะ/วิทยาลัย พร้อมชิงชัยความเป็นหนึ่ง

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “KKU GAMES 2023” เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิดได้อย่างยิ่งใหญ่ประทับใจ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “KKU GAMES 2023” จัดขึ้นที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มในเวลา 17.30 น. โดยพิธีเปิดองค์การนักศึกษาฯ ได้วางคอนเซ็ปต์ “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สามัคคี เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” หรือ “Unity and celebration of the 60th anniversary of KKU” มีขบวนพาเหรดนักกีฬาจากคณะวิชา/วิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 24 ขบวน ผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย, รองคณบดี, ผู้อำนวยการกอง, ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

เริ่มต้นด้วยการเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาทุกคณะวิชา/วิทยาลัย เข้าสู่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นนางสาวบุญยานุช อ่อนนางใย อุปนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2 ในฐานะประธานโครงการฯ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันต่อประธานในพิธี และรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นสถาบันหนึ่งที่ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางกายและสุขภาวะจิตที่ดีให้กับนักศึกษา ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  เรื่องแพ้ ชนะ ไม่สำคัญ  แต่เรื่องที่สำคัญคือการเล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬา รักษากฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตรงกับแนวคิด “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สามัคคี เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทุกประการ และขอให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น”

จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ทำการเชิญถ้วยรางวัลประดับบนแท่นพิธีการ และต่อด้วยการเชิญธงชาติไทย ธงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และธงประจำการแข่ง KKU GAMES ขึ้นสู่ยอดเสา หลังจากนั้นเป็นพิธีจุดคบเพลิงโดยขบวนนักกีฬาที่ร่วมวิ่งในสนามจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวธนัทภัทร บุ้งทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, นายธนกร กิ่งจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, นายธนัช ศิวนาถภูธน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, นางสาวมธุรดา แก้วล้วน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เปลวไฟแห่งความสามัคคีได้ลุกโชติช่วง ถือเป็นวาระแห่งการเริ่มต้นกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “KKU GAMES 2023” อย่างเป็นทางการ ในส่วนของการกล่าวคำปฏิญาณตนได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬาอาวุโสให้เกียรติเป็นผู้นำกล่าว

สำหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 “KKU GAMES 2023” มีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ทำการแข่งขันชิงชัยใน 24 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิดกีฬาสาธิต มีนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันและกองเชียร์ทั้งสิ้นกว่า 8,000 คน จาก 24 คณะ/วิทยาลัย โดยสามารถติดตามโปรแกรมและผลการแข่งขันได้ที่ เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา
ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top