thainews.prd-ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร

ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสาน มข. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร

 

สำนักข่าว  :        thainews.prd.go.th

URL  :      https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/61740/?bid=1

วันที่เผยแพร่  :  30 Jan 2024 

Scroll to Top