มข. หารือร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจาก Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement ประเทศฝรั่งเศส พร้อมพัฒนา Bioenergy

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Professor Eric Trably, PhD จาก Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยร่วมกัน

อธิการบดี ได้กล่าวถึงโอกาสในการทำหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกัน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสมรรถนะสูงจากต่างประเทศ มาทำงานระยะสั้น 1-3 เดือน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการนี้

Professor Eric Trably, PhD กล่าวว่า กระผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบท่านผู้บริหาร และบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ ในส่วนของความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ขณะนี้มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันในด้านพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมีความร่วมอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ บรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1. Electrofermentation or how to combine fermentation and microbial electrochemistry principles to optimize the conversion of organic residues into valuable products ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 2.Increasing research capability ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะเทคโนโลยี อีกด้วย

ข่าว/ภาพ : กองการต่างประเทศ มข.

KKU discusses leading researchers from Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, France, on bioenergy development

 

Scroll to Top