eventesan-เปิดยิ่งใหญ่จริงๆ”วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567?ภายใต้แนวคิด”เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” –

เปิดยิ่งใหญ่จริงๆ”วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567?ภายใต้แนวคิด”เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” 

 

สำนักข่าว  :    eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30431

วันที่เผยแพร่  :  26 Jan 2024 

Scroll to Top