thainews.prd-มข. แถลงข่าว “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน” ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ

มข. แถลงข่าว “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน” ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ

 

สำนักข่าว :    thainews.prd.go.th

 

URL :      https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/47355/?bid=1

วันที่เผยแพร่ :   23 Jan 2024

Scroll to Top